Mehriz, Yazd, Iran +98 35 32529922

تعیین شروع و پایان فعالیت جنسی از طریق هورمون های جنسی در اسب کاسپین

فعالیت تخمدان مادیان های کاسپین صرف نظر از سن به طور کامل در ماه های خرداد و تیر به فعال بود. همچنین توقف فعالیت تخمدان مادیانهای کاسپین صرف نظر از سن در ماه های دی […]

ادامه مطلب
كاربرد

كاربرد

کاسپین تمام ويژگي‌هاي يك اسب عرب را داراست. همين امر نيز در گسترش بين‌المللي نژاد بسيار موثر واقع شد. قدرت پرش فوق‌العاده از موانع و چالاكي آن بي‌نظير اما در عين‌حال مهربان و تربيت‌پذير است.

ادامه مطلب
مقایسه اسب‌ کاسپین

مقایسه اسب‌ کاسپین با ساير نژادها

با وجودي‌كه هيچ نژادي در دنيا با صفات ويژه اسب کاسپین وجود ندارد اما شباهت‌هايي بين اسب کاسپین با ساير نژادها بويژه اسب عرب وجود دارد كه تئوري ارتباط اجدادي آن‌ها با کاسپین را تأييد […]

ادامه مطلب
مراقبت و نگهداري

مراقبت و نگهداري

اغلب كاسپين‌ها غذا را به خوبي تبديل مي‌كنند و بهتر است با جو و ساير غذاهاي گرمازا تغذيه نشوند ـ به ويژه اگر براي سواري كودكان مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

ادامه مطلب
ويژگي‌هاي بدني

ويژگي‌هاي بدني، رفتاري و نگهداري

بايد به خاطر سپرد كه كاسپين اسبي خونگرم مي‌باشد بنابراين برخورد و تماس كودكان با اسب‌هاي جوان بايد تحت نظارت يك شخص باتجربه باشد.

ادامه مطلب
جشنواره

نقش جشنواره‌ها و اطلاع‌ رساني در گسترش نژاد

شركت در جشنواره‌هاي معتبرعامل بسيار تاثيرگذاري بود درتشكيل مؤسسات و انجمن نژاد در آن كشورها و گسترش نژاد به ساير كشورها به شمار مي‌آید.

ادامه مطلب

نقش مؤسسات در گسترش نژاد

با حركت نخستين كاسپين‌هاي صادرشده از ايران به برمودا و واردات آن به انگليس، كم‌كم استعدادهاي اسب کاسپین بيش از پيش شناخته شد و نخستين مؤسسه حفاظت وتكثيراسب کاسپین انگليس در سال 1972 تشكيل شد.

ادامه مطلب

گسترش در سطح بين‌المللي

پس از ورود نخستين كاسپين‌ها به انگليس با تشكيل «مؤسسه کاسپین بريتانيا» توسط خانم «الدرسون» و پشتيبان‌هاي او، واردات‌هاي بعدي ساماندهي شد.

ادامه مطلب
تنوع ژنتیکی, microsatellite

مطالعه تنوع ژنتیکی اسبهای عرب و کاسپین با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره

این دست مطالعات برای شناسایی تنوع ژنتیکی، حفظ، مدیریت و برنامه ریزی برای گونه های در معرض خطر و نیز پرورش نژادهای اسب اصیل بسیار مفید است.

ادامه مطلب
foundation Caspians , پایه نژاد اسب کاسپین

پایه نژاد اسب کاسپین

بين سال‌هاي 1970 تا 1976 نه نريان و هفده ماديان- به طور مستقيم يا پس از توقف و تكثير در كشور ثالث- به انگليس وارد شد. 

ادامه مطلب