Campus of Yazd University, Mehriz, Iran  +98 35 32529922
roxane caspiens , اسب کاسپین در فرانسه

اسب کاسپین در فرانسه

اسب کاسپین در فرانسه: نام گله خود را غوکسن گذاشتم که نام پرنسس پارس که همسر اسکندر مقدونی در زمان از بین بردن تمدن هخامنشی و برگزیدگی زیباترین پرنسس پارس برای پادشاه فاتح است.

ادامه مطلب

اولین گردهمایی صنعت اسب ایران

اولین نشست تخصصی هم اندیشی انجمن های نژادی و تولیدکنندگان اسب کشور در یزد با حضور فعالان این صنعت و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در یزد برگزار شد.

ادامه مطلب
زیبایی اسب کاسپین

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین ۱۰شهریور ۱۳۹۶ در محل مرکز پرورش اسب کاسپین منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

ادامه مطلب