Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922

نقش مؤسسات در گسترش نژاد

با حركت نخستين كاسپين‌هاي صادرشده از ايران به برمودا و واردات آن به انگليس، كم‌كم استعدادهاي اسب کاسپین بيش از پيش شناخته شد و نخستين مؤسسه حفاظت وتكثيراسب کاسپین انگليس در سال ۱۹۷۲ تشكيل شد.

پس از آن با توسعه شناخت‌ و گسترش نژاد به ساير كشورها، در هر كشور مؤسسات پرورشي مستقل كاسپين تشكيل شد. اين موسسات با همكاري كامل با هم به پيگيري واردات و تكثير پرداخته و علاوه بر فروش توليدات خالص به افراد علاقمند و دوستداران اين حيوان زيبا- كه طيف گسترده‌اي را شامل شدند- به تغذيه ژنتيكي باشگاه‌هاي پرورش اسب و پوني در كشور خود پرداختند؛ جايي كه در اصل از آن‌ها به عنوان منابع غني اصلاح نژاد در توليد اسب‌هاي برتر استفاده مي‌كنند و به طور جنبي كاسپين را براي كشف استعدادها در مسابقات متعدد نمايش و سواري به ويژه مسابقات رده كودكان و نوجوانان (در رشته‌هايي همچون پرش و كورس) شركت داده و بهره برداري از آن را در سطح اقتصادهاي محلي در جهت گسترش بهره برداري از اين «خون كمياب» در توسعه صنعت اسب كشورشان استفاده مي‌كنند. حتي مجموعه‌هاي سواركاري ويژه نژاد تشكيل شد- مثل آكادمي سواركاري كاسپين در آمريكا.

به علاوه آن‌ها براي معرفي نژاد به ساير اسبداران در قرار دادن آن‌ها در كلاس‌هاي موجود در جشنواره‌هاي مشهورموفق عمل كردند. به عنوان مثال پرورش دهندگان اسب کاسپین در آمريكا پس از كسب موفقيت در جشنواره‌هايي نظير Washington County Parade of Breeds به انجام واردات گسترده از كليه كشورهاي پرورش‌دهنده شامل انگليس، استراليا و نيوزيلند دست زدند.

علاوه بر اين موارد آن‌ها براي ثبت اسب‌هاي خالص و حتي دوخون كاسپين و تنظيم دقيق و هدايت فعاليت‌هاي خود گرد هم آمده و هر مؤسسه در كشور خود نقشي را براي تشكيل و عملكرد موفق انجمن اسب كاسپين آن كشور به عهده گرفت.

در مجموع، مؤسسات پرورشي كوچك در سطح كشورهاي خود و با متشكل شدن به صورت اعضاي تصميم‌گير در انجمن‌ها، در عرصه‌ي بين‌المللي آغازكنندگان حركت‌هاي بزرگ بودند. مؤسسات خارجي اسب كاسپين عموماً بدين‌صورت عمل مي‌كنند: واردات يا خريد، تكثير، پرورش و تربيت، شركت در مسابقات و جشنواره‌ها، توسعه كاربردها در زمينه ورزش كودكان، تلاقي نژادي با اسب‌ها و پوني‌هاي برتر نژادهاي معروف و توليد لاين‌هاي جديد با كاربردهاي نو، دخول خون اصيل‌ترين اسب جهان در اسب‌هاي برتر با تكنيك Cross Breeding و انجام صادرات يا فروش.

مهمترين موسسات كاسپين فعال تا پايان ۲۰۰۴

تاريخ تاسيس     موسس            نام موسسه                               مكان                    اهم فعاليت / تعداد توليدات خالص
Henden Caspian Stud    Scott,J&R   ۱۹۷۸            انگليس        برگزاري شو نژاد،گسترش نژاد در بريتانيا / ۱۵۶
Caspian Stud UK(Hopston)   Alderson,L   ۱۹۷۲  انگليس        واردات از ايران، ترويج کاسپین در بريتانيا / ۵۸
Darkhorse Caspian     Thomson                 انگليس                                                تكثير گسترده / ۳۵
Runnymede             Harris,M&R    ۱۹۷۴      انگليس                      تلاقي با ولش،صادرات به امريكا / ۳۲
Sirhowy Caspian          S.Thomas,N            انگليس                                                          تكثير / ۲۸
Lanhil Caspian                    S.Scott,F         انگليس                                                           تكثير / ۲۸
Bytham Caspian              S.Bowles,P           انگليس                                                          تكثير / ۲۵
Estern                              S. َquinney,J       انگليس                آموزش و كاربرد کاسپین در ارابه راني / ۲۵
Costessa                               Shortis,V      انگليس  در اصل موسسه اسب عرب بود،صادرات به امريكا / ۲۵
Kineton                                      Dore,S    انگليس                                   تكثير، صادرات به امريكا / ۱۹
Miran Caspian                       S.Best,E « تكثير / ۱۴
Shepton                              Groome,M « تكثير گسترده / ۱۳
Spark Caspians                    Dalton,B « تكثير و صادرات / ۱۳
Creythornes                            Lonbay « تكثير / ۱۱
Winstay                              Keeling H     « تكثير / ۶
Forstals                                    Leich L     « تكثير / ۶
Arjuna Caspian     « تكثير / ۴
Saintgiles                            Whitley A « تكثير و صادرات
Monoghan Caspian                   . «
MCC Farms                Covington J&R    ۱۹۹۳     امريكا واردات از استراليا،نيوزلند و انگليس و تكثير گسترده / ۸۷
Kristull Ranch                           Stull F     « تكثير گسترده / ۵۷
Alamos                                   Macon J     « تكثير / ۳۵
Texana Farms                Stevens L&A    « واردات و تكثير / ۲۱
Millenium FarmsScroggins D « تكثير / ۱۱
Proto Arabian Horses   ۱۹۹۴ « واردات از كشورهاي پرورش دهنده / ۹
Alpha&Omege CaspiansLove P « تكثير / ۷
PattonsPatton L « / ۵
Southwest CaspiansRuss J « تكثير / ۵
Kingshert Farms «
Imperial CaspiansHarrison T «
Mar-Jacs MiniaturesWood J «
Marida Caspian S.Graham I    ۱۹۷۶ استراليا تكثير خارج نژادي،انتقال جنين،صادرات به امريكا / ۷۰
Markazi Caspian S.Byrne M&B   ۱۹۹۹ « تكثير / ۱۹
Astara Caspian S.Mills-Swart S « تكثير / ۱۶
Chipendal Caspian S.Mann A   ۱۹۸۱ « صادرات به امريكا،شركت موفق در مسابقات / ۱۳
Castle RanchChricjton H « تكثير / ۶
Gruntal S.Wehner K   ۱۹۸۱ « تكثير / ۷
Stonyfel S.Wilkinson J  ۱۹۸۲ « تكثير / ۳
Persicus Caspian S.Firouz L ايران صادرات-خريداري شده توسط وزارت جهاد در ۱۹۹۵ / ۱۱۰
Merck Caspian S.Schneider-Meck J   ۱۹۹۵ « تكثير، جمع آوري مولدين پايه نژاد / ۲۷
JargalanSeufert B « جمع آوري مولدين پايه و تكثير محدود / ۶
Tandara Caspian S.Eiffler S&R   ۱۹۸۱ استرالياي غربي صادرات به امريكا / ۴۶
Esterly Winds S.Mulcahy J   ۱۹۹۱ « شركت درمسابقات و صادرات به امريكا / ۲
Golden RainsSteiber S « / ۱
Telopia S. 1990 « / ۱
Corinthia S.Mc Namara   ۱۹۹۵ «
Cheleken S.Rattary H   ۱۹۷۷ نيوزلند واردات از انگليس،گسترش توليد كاسپينهاي دوخون / ۲۹
Nes Caspian S.Plenser B نروژ واردات کاسپین به نروژ، تكثير / ۴
ShamaliTunbridgel L « / ۳
Robstrud S.Robstrud A K « / ۲
Perspolis Caspian S.Viste T B « / ۱
Lunde Caspian S.Lunde A M «
CA ZA S.Aldersson C سوئد
Drachenhof-KaspierHorak V آلمان

بدين‌ترتيب كشورهاي انگليس، آمريكا، استراليا، استرالياي غربي و نروژ با داشتن ۲۰، ۱۴، ۸، ۶ و ۵ مؤسسه به ترتيب داراي بيشترين تعداد مؤسسات مستقل فعال در تكثير و گسترش بهره‌برداري از اسب کاسپین بوده‌اند. در اين ميان ايران با داشتن ۳ مؤسسه، كمترين فعاليت را داشته است.

مؤسسه پرسيكوس هم كه با هدف فعاليت تحقيقاتي توسط وزارت جهاد از خانم فيروز خريداري شد- به دليل عدم درآمدزايي و ممنوعيت صادرات نتوانست فعاليت مناسبي در تكثير داشته باشد. به ويژه در شرايط حاضر كه به دليل مشكلاتي نظير عدم تأمين هزينه نگهداري، به ناچار قسمت بيشتر موجودي آن به افراد مختلف واگذار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *