Campus of Yazd University, Mehriz, Iran  +98 35 32529922

شرایط فنی هجدهمین جشنواره ملی زیبائی اسب کاسپین

جشنواره ملی زیبائی

هجدهمین جشنواره ملی زیبائی اسب کاسپین در تاریه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ در بندر انزلی برگزار می شود.

تاریخ رویداد: هفدهم آبان ماه نود و هشت ( لازم به ذکر است در صورت نامساعد بودن آب و هوای محل برگزاری ، جشنواره به تاریخ دیگری موکول می گردد که متعاقبا” یک هفته جلوتر مراتب اعلام خواهد شد .)

مکان برگزاری : ساحل منطقه آزاد انزلی

ساعت شروع : ۹ صبح جمعه

مهلت ثبت نام : دوشنبه سیزدهم آبان ماه نود و هشت

شرکت کنندگان در این جشنواره در صورت تائید فنوتیپ اسبها از سوی داوران در لیست آزمایشات ژنتیکی قرار گرفته و سپس در صورت تائید به کتاب انساب ایرانی و در نهایت بین المللی انتقال می یابند .

علاقمندان می بایست به ازای هر اسب مبلغ یک میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال ) به حساب بانک تجارت مربوط به انجمن صنفی تولیدکنندگان اسب کاسپین ( ۷۳۳۰۷۰۹۳۲۹ یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۱۷۰۵۴۰۷۲ به نام آقای سیرنگ پور رحیمی رئیس هیات مدیره ) پرداخت نموده و با اعلام مشخصات کامل سن ، جنس ، شماره شناسنامه ملی و یا کد بین المللی اسب خود شخصا ثبت نام کرده و قبل از اتمام مهلت ثبت نام، لیست اسبهای شرکت کننده و نام مالکین را به انضمام فیش واریزی به شماره : ۰۱۳۴۴۴۰۳۳۱۵ فاکس یا از طریق سایت انجمن صنفی تولیدکنندگان اسب کاسپین به آدرس: www.irancaspianhorse.ir و یا از طریق ایمیل irancaspianhorse@gmail.com ارسال نمایند.

شرایط شرکت در جشنواره :

۱ ) در صورت عدم ثبت نام در تاریخ های اعلام شده، در صبح روز جشنواره مبلغ ثبت نام ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد و در صورت نداشتن صلاحیت ورود به جشنواره (نداشتن کارت بهداشت یا عدم تایید فنوتیپ و غیره) مسولیت بر عهده مالک اسب می باشد.

۲ ) کلیه شرکت کنندگان میبایست هنگام ورود کارت بهداشت اسب خود را که از دامپزشکی مبداء اخذ نموده و همچنین برگه حمل اسب را که ممهور به مشخصات اسب و شماره میکروچیپ اسب میباشد، به نماینده دامپزشکی مستقر در میدان جشنواره ارائه نماینددر غیر اینصورت از ورود اسب به میدان جلوگیری بعمل خواهد آمد .

*** تبصره :بر اساس قانون اسب های شرکت کننده برای دریافت کارت بهداشت و مجوز حمل می بایست میکروچیپ گذاری و در سامانه هویت گذاری ثبت شده باشند. مالکان اسبهای فاقد میکروچیپ در داخل استان گیلانمیتوانند جهت هویت گذاری اسب خود یک هفته زودتر با شماره ۰۹۱۱۳۳۴۵۷۶۲ جناب آقای دکتر دهقانزاده نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان تماس حاصل نمایند و مالکان اسبهای فاقد میکروچیپ در خارج از استان به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خود مراجعه نمایند.

۳ ) فقط اسب های سالم و هویت گذاری شده و دارای فنوتیپ اسب کاسپین با نظر هیات داوران حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت .

۴ )کلیه اسبها میبایست تمیز و دست و پا قیار شده و یال و دم شانه خورده و همچنین اسبها بایستی آموزش اولیه ورود به میدان را آموخته باشند . و از حضور اسبهای وحشی کهخطر سازمی باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد .

۵ ) کلیه اسبها بایستی با دستگردان مناسب به میدان هدایتشوند ( هدایت اسبها با طنابممنوع میباشد ) و اسبهای از سه سال به بالا در صورت لزوممیتوانند با کلگی و آبخوری وارد میدان شوند .

***تبصره : در صورت نیاز به آموزش هندلر ها ، ستاد جشنواره در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۸ اقدام به برگزاری یک دوره کلاس هندلری اسب کاسپین می نمایند. متقاضیان می بایست تا تاریخ ۱۳/۰۸/۹۸ درخواست ثبت نام خود را به شماره : ۴۴۴۰۳۳۱۵-۰۱۳ فاکس یا از طریق سایت انجمن صنفی تولیدکنندگان اسب کاسپین به آدرس : www.irancaspianhorse.ir و یا از طریق ایمیل irancaspianhorse@gmail.com ارسال نمایند.

۶ ) اسبهائیکه در کتاب انساب بین المللی ثبت شده اند دارای امتیاز خواهند بود و در صورت مقام آوردن اسامی آنها به عنوان سیلمی به مرکز اصلاح نژاد دام کشور و انجمن اسب کاسپین معرفی می گردند .

۷ )فقط اسبهائی حق ثبت نام دارند که کاسپین باشند . ( از حضور اسبهای غیر کاسپین خودداری خواهد شد ) مشخصات نژادی اسب کاسپین ضمیمه شرایط فنی میباشد .

۸ ) روز جشنواره بانوان با پوشش اسلامی ( شلوار تیره ، مانتو سفید) و آقایان با شلوار تیره و پیراهن سفید جهت هدایت اسب در میدان به عنوان هندلر حضور خواهند یافت . و هندلر ها میبایست کارت هندلری داشته باشند در غیر اینصورت مالکین میبایستاز هندلر های آموزش دیده جهت حضور در میدان دعوت بعمل آورند .

۹ )اگر در خلال جشنواره معلوم گردد مشخصات اسبی به صورت غیر واقع به مسئولین ثبت ناممعرفی گردیده یا به اشتباه و یا عمدا” و یا سهوا” ، اسب از دور رقابتها کنار گذاشته میشود و مالک خاطی به کمیته انظباطی جشنواره معرفی می گردد . این امر میتواند به محرومیت اسب از شرکت در جشنوارهو منجر به عودت جوایز کسب شده می گردد .

۱۰ ) کلیه اسبها داده برداری شده و موی یال آنها و یا داغ و یا میکروچیپ آنها ثبت می گردد .
اسطوره زیبائی از بین مادیان ها و نریان های ۴ سال به بالا و بر اساس بالاترین امتیاز کسب شده انتخاب می گردد .

ردیف شرح جوایز/ریال

نفر اول

جوایز/ریال

نفر دوم

جوایز/ریال

نفر سوم

۱ کره های زیر یک سال ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۲ کره های ۱ تا ۲ سال ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۳ کره های ۲ تا ۳ سال ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۴ مادیان های ۴ تا ۶ سال ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۵ نریان های ۴ تا ۶ سال ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۶ مادیان های ۷ تا ۱۰ سال ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۷ نریان های ۷ تا ۱۰ سال ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۸ مادیان های ۱۰ سال به بالا ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹ نریان های ۱۰ سال به بالا ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰

جایزه اسطوره زیبائی اسبهای کاسپین هجدهمین جشنواره : کاپ + لوح ( برای مادیان و نریان )

***تبصره : به یک چهارم از شرکت کنندگان در هر رده جوایز نقدی تعلق میگیرد .

لازم به ذکر است به کلیه شرکت کنندگان لوح جشنواره اهدا میشود .

برای اسبهای خارج از استان باکس صحرائی چادردار در محل به صورت رایگان در نظر گرفته شده و هزینه اسکان مالکین و خدمه و تغذیه اسب در مدت جشنواره به عهده مالکان می باشد .

با مشارکت : ۱- انجمن صنفی تولید کنندگان اسب کاسپین ۲- معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گیلان ۳– مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان ۴- مدیریت ترویج امور کشاورزی جهاد کشاورزی استان گیلان ۵ – منطقه آزاد انزلی

ستاد برگزاری هجدهمین جشنواره ملی زیبائی اسب کاسپین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *