Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922
تنوع ژنتیکی, microsatellite

مطالعه تنوع ژنتیکی اسبهای عرب و کاسپین با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره

این دست مطالعات برای شناسایی تنوع ژنتیکی، حفظ، مدیریت و برنامه ریزی برای گونه های در معرض خطر و نیز پرورش نژادهای اسب اصیل بسیار مفید است.

ادامه مطلب

شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

تکنیک‌های نوین توالی‌یابی با کارایی بالا به عنوان رهیافت نوینی در شناسایی واریانت‌های ژنتیکی و اطلاعات عملکردی در گونه‌های بسیاری از چمانگان قرار گرفته‌اند. اسب کاسپین با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد ژنتیکی و […]

ادامه مطلب
Genetic Structure , ساختار ژنتیکی

مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری

در این مطالعه، به منظور آگاهی از ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران در مقایسه با نمونه‌های خارجی، نمونه‌های خون از ۹۵ رأس اسب از جمعیت‌های متعدد نقاط مختلف کشور و ۱۱۴ توالی D-loop میتوکندری از […]

ادامه مطلب