Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922
تمبرهای یاد بود زنده یاد لوییز فیروز

گزارش جشنواره اسب کاسپین از رادیو ورزش

از جمله بخش های متنوعی که در جشنواره اسب کاسپین در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار شد، رونمایی از تمبرهای یاد بود زنده یاد لوییز فیروز و کارت پستال های ویژه کمپین نامه ای به […]

ادامه مطلب
ورزش از نگاه دو

گزارش جشنواره اسب کاسپین از برنامه ورزش از نگاه دو

این جشنواره ۲۳ آبان در محل خانه و اصطبل تاریخی زنده یاد لوییز فیروز، که در فهرست میراث ملی کشو به ثبت رسیده است، برگزار شد.

ادامه مطلب
بزرگداشت زنده یاد لوئیز فیروز

برگزاری جشنواره اسب کاسپین، بزرگداشت زنده یاد لوئیز فیروز

جشنواره اسب کاسپین، بزرگداشت زنده یاد لوئیز فیروز، روز پنج شنبه بیست سوم آبان توسط انجمن حفاظت از اسب کاسپین در مجموعه سوارکاری نوروزآباد با شرکت بیش از ۹۰ اسب در بخش های مختلف برگزار […]

ادامه مطلب
تبارنامه

گزارش جشنواره اسب کاسپین از شبکه خبر

از نقاط قوت جشنواره اسب کاسپین فعالیت بانو آتشه فیروز به عنوان ارزیاب انجمن بین المللی اسب کاسپین بود که در کنار اعضای کمیته تبارنامه انجمن حفاظت از اسب کاسپین به بررسی اسب های کاسپین […]

ادامه مطلب
جشنواره اسب کاسپین

گزارش شبکه ۵ از جشنواره اسب کاسپین

جشنواره اسب کاسپین بزرگداشت زنده یاد لوئیز فیروز در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ با شرکت بیش از ۹۰ رأس اسب در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
جشنواره اسب کاسپین

جشنواره اسب کاسپین

انجمن حفاظت از اسب کاسپین جشنواره اسب کاسپین را در گرامیداشت زنده یاد بانو لوئیز فیروز در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار می کند.

ادامه مطلب
جشنواره ملی زیبائی

شرایط فنی هجدهمین جشنواره ملی زیبائی اسب کاسپین

هجدهمین جشنواره ملی زیبائی اسب کاسپین در تاریه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ در بندر انزلی برگزار می شود.

ادامه مطلب
جشنواره زیبایی

هفدهمین جشنواره زیبایی اسب کاسپین

هفدهمین جشنواره زیبایی اسب کاسپین در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ در در باشگاه سوارکاری تکتاز منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

ادامه مطلب
زیبایی اسب کاسپین

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین ۱۰شهریور ۱۳۹۶ در محل مرکز پرورش اسب کاسپین منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

ادامه مطلب