Mehriz, Yazd, Iran +98 35 32529922

فرم ها

دانلود فرم ها

جهت دریافت فرم ها می توانید بر روی آن کلیک نمایید. پرینت فرمها را می توانید به صورت سیاه و سفید انجام دهید هرچند به صورت رنگی، مناسب تر است. لطفا فرم مربوطه را مطابق توضیحات داخل فرم تکمیل نموده و آنرا به آدرس انجمن ارسال نمایید.

فرم شماره ۱: عضویت در انجمن

لطفا فرم عضویت را تکمیل و به همراه مدارک مربوطه به آدرس انجمن ارسال نمایید.

فرم شماره ۲:  درخواست ثبت پیشوند تولیدکننده

«پیشوندتولیدکننده» ، بخشی از نام انتخابی برای ثبت«کره اسب تولید شده»در کتاب انساب است که در دنباله اسم گزینش شده در مزرعه برای اسب، گزارش می شود. این صفت، تنها برای اسبهایی در نظر گرفته می شود که در مزرعه تولیدکننده اسبهای کاسپین و کاسپین مانند به دنیا آمده باشند. لازم است تولیدکنندگان قبل از گزارش اسبها برا ثبت نسیت به ثبت پیشوند مزرعه خود در تبارنامه اقدام کنند.

فرم شماره ۳: درخواست مجوز سیلمی

طبق قوانین ثبت، اسبهای نر قبل از استفاده برای کشش و تولید مثل باید دارای مجوز سیلمی باشند. لازم است تا این فرم برای سیلمی ها تکمیل و به دفتر انجمن ارسال شود تا نسبت به بررسی و صدور مجوز سیلمی اقدام شود.

فرم شماره ۴ : گواهی تولیدمثل 

مالک سیلمی می بایست هر کشش را بطور جداگانه بر روی این فرم ثبت کرده و یک نسخه از آنرا در اختیار مالک مادیان قرار دهد. این فرم به منزله انجام کشش با سیلمی در تاریخ مشخص بوده و مالک مادیان می بایست در صورت تولد کره از این فرم برای گزارش تولد کره به انجمن و پیگیری ثبت اسب استفاده نماید.

فرم شماره ۶ : گردآوری اطلاعات اسبهای کاسپین و کاسپین مانند

(مالکین و تولیدکنندگان عزیز لطفا به منظور کمک به حفاظت از اسبهای کاسپین، فرم شناسایی اسبهای کاسپین و کاسپین مانند را برای اسبهای خود تکمیل نمایید و به همراه نمونه موی یال اسب در جای امن نگهداری نمایید. حتی اگر اسبی را فروختید نیز این اطلاعات را نگهداری نمایید و جهت بایگانی به دفتر انجمن ارسال نمایید. در صورت فروش اسب یک کپی از فرم تکمیل شده را به مالک جدید اسب ارائه کنید تا او نیز از اطلاعات موجود از اسب آگاهی داشته و روند ثبت و حفاظت از اسبهای کاسپین را دنبال نماید. پرینت فرم به صورت رنگی ضروری نیست و کافی است آنرا با دقت و با خط خوانا تکمیل و نگهداری نمایید.)

فرم شماره ۷ : گواهی انتقال مالکیت اسب

مالک جدید اسب می بایست یک نسخه از این فرم با امضای اصلی طرفین را حداکثر سه ماه بعد از تاریخ خرید و فروش برای انجمن ارسال نماید. تاخیر در این کار با جریمه همراه خواهد بود چرا که ممکن است ثبت تولیدات آن اسب را دچار مشکل نماید.
در صورت ارسال به موقع این فرم به انجمن،ثبت مالکیت اسب در تبارنامه اعمال شده و هنگام انتشار نسخه بعدی تبارنامه نام مالک جدید منتشر می شود.

فرم شماره ۱۰ : گواهی فوت اسب

تکمیل و ارسال گواهی فوت اسب به منظور به روز نگهداشتن وضعیت اسبها، وجود آمار دقیق از تعداد اسبهای موجود و همچنین اعتبار تبارنامه اسب کاسپین، بسیار مهم است. این فرم را حدکثر تا یکماه بعد از تلف شدن اسب ، تکمیل و به همراه مدارک شناساییاسب به انجمن ارسال نمایید.

آیین نامه ها

به منظور یکسان سازی رویه های کاری در شناسایی و ثبت اسبهای کاسپین آیین نامه های زیر توسط انجمن تدوین شده که رعایت آنها الزامی است.

قوانین ثبت اسب 

(قوانین ثبت اسب در تبارنامه ملی اسب کاسپین)

ضمیمه شماره ۱ : استاندارد نگارش حروف و صداها

اشتباهات در لاتین نویسی اسامی فارسی اسبها می تواند موجب مشکلات متعدد شود. برای ایجاد وحدت رویه، در نامگذاری کلیه اسبهای کاسپین که از ابتدای سال ۲۰۱۹ برای ثبت آنها اقدام می شود رعایت این استاندارد الزامی است. لازم به یادآوری است که این استاندارد برای اسبهایی است که قبلا به ثبت نرسیده اند.

ضمیمه شماره ۲ : استاندارد نامگذاری اسب کاسپین بر اساس سال تولد

به منظور یکسان سازی نامگذاری در ایران تهیه شده و به عنوان مثال برای سال 2019 میلادی کلیه اسامی اسبهای متولد این سال با حرف ت، ط، T شروع می شود. لازم به ذکر است رعایت این دستورالعمل برای اسبهای 2019 اجباری و برای سایر اسبها در صورتی که هنوز گزارش نشده اند برای ثبت، اختیاری است.

ضمیمه شماره ۳ : متن تعهد محضری مالکیت اسب

در صورتی که مدارک مثبته دال بر مالکیت اسب خود را در اختیار ندارید لطفا این فرم را تکمیل و فهرست اسبهای خود را در آن وارد نمایید. سپس با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور نسبت به ثبت این تعهدنامه محضری اقدام نمایید.

شرح وظایف مسئولیت های مختلف انجمن

برای هر چه شفاف تر بودن فعالیت اعضای انجمن، تفکیک وظایف و همچنین جهت استحضار عموم مردم از نحوه انجام خدمات در انجمن تدوین شده است.

 

راهنمای شماره ۱: نحوه گزارش رنگ، نشانهای سپید و سایرعلائم شناسایی دائمی بر روی بدن اسب

استفاده اسبداران از این جزوه راهنما موجب یکنواختی در گزارش اطلاعات رنگ و نشانه های ثابت اسب ها شده و به پیشگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی که ممکن است منجر به بی اعتباری و مخدوش محسوب شدن اطلاعات گردآوری شده در هنگام ارزیابی اسبهای گزارش شده توسط بازرسان گردد، کمک می کند.

 

راهنمای شماره ۲: راهنمای قدم به قدم گزارش اطلاعات اسب‌ جهت ثبت در کتاب تبارنامه انجمن حفاظت از اسب‌ کاسپین و انجمن بین المللی اسب‌ کاسپین

این راهنما مراحل را به صورت ساده توضیح می دهد به همراه آموزش نحوه گرفتن عکس استاندارد با هدف کمک به شناسایی علائم ثابت و ثبت اسب.

 

فیلم آموزشی راهنمای ثبت اسب

این فیلم با همت دکتر فرشاد مالوفی و مهدیار پیرزاده تهیه شده و قدم به قدم شما را در ثبت اسب راهنمایی می کند. حتما قبل از اقدام به تکمیل فرمها و درخواست ثبت این فیلم را مشاهده نمایید.

 

کلیپ آموزشی نحوه اخذ نمونه تار مو برای تست DNA

.