Campus of Yazd University, Mehriz, Iran  +98 35 32529922

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین

زیبایی اسب کاسپین

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین ۱۰شهریور ۱۳۹۶ در محل مرکز پرورش اسب کاسپین منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

گیل نگاه : در پایان این جشنواره و در رده سنی کره های زیر یک سال ، آرمان عباسی با اسب رعنا از تالش، در رده یک تا ۲ سال سعید بهرامی با اسب فلفل از تالش ، رده ۲ تا ۳ سال، پرورش اسب تکتاز با اسب آرژین از انزلی، مادیان و نریان ۴تا۶سال به ترتیب تکتاز با اسب کیمیا از انزلی و جعفر قویدل با اسب طوفان از صومعه سرا به مقام اول رسیدند.

در رده مادیان و نریان ۷ تا ۱۰ سال به ترتیب سروش آزادی با اسب قاصدک از مازندران و سعید بهرامی با اسب سردار از تالش ، در رده نریان و مادیان بالای ۱۰سال نیز پرورش اسب تکتاز منطقه آزاد انزلی با اسب های بایرام و نازبانو عنوان اول را کسب کردند.

اسب قاصدک از مازندران به عنوان اسطوره زیبایی مادیان واسب طوفان از باشگاه قویدل صومعه سرا به عنوان اسطوره نریان شانزدهمین جشنواره ملی اسب کاسپین انتخاب شدند.

درکنار این جشنواره برای نخستین بار درگیلان بازار حراج اسب های ترکمن و کاسپین نیز برگزار شد.

در شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین ۵۶ اسب از استان های گیلان ، مازندران ، گلستان ، خراسان شمالی و قزوین در۹ رده سنی در مرکز اصلاح نژاد و تولید اسب کاسپین تکتاز منطقه آزاد انزلی به نمایش گذاشته شد.